Ин – ян, хармонията в живота

06.02.2016 0

Китайците считат ин и ян за балансиращите, хармонизиращите фактори на Вселената. Те са противоположни енергии и едната не може без другата. Всъщност, ин енергия може винаги да бъде намерена вътре в ян и обратно, както […]

Ци – енергията на Вселената

04.02.2016 0

Древните учени са вярвали, че в началото във Вселената имало само абстрактна енергия, известна като „ци“ (диханието на природата). Тя също така често се назовава небесния дъх/дихание на дракона. Ци е невидимата енергия, която пронизва […]