Българинът работи основно за храна и покрив над главата си

Средностатистическият българин печели само толкова, колкото да си плаща храната и да има покрив над главата си

Средностатистическият българин печели само толкова, колкото да си плаща храната и да има покрив над главата си, пише информационна агенция КРОСС. Над 1/3 от доходите на сънародниците ни отиват за храна, а около 1/5 са разходите за издръжката на жилището, показват данните на Националния статистически институт /НСИ/

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 262 лв. и нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (55.2%), следвани от доходите от пенсии (25.9%), доходите от самостоятелна заетост (7.0%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (3.8%), съобщават от националната статистика.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят. Доходът от работна заплата нараства с 6.0% (от 658 на 697 лв.); Доходите от пенсии нарастват с 4.2% (от 314 на 327 лв.); Доходът от самостоятелна заетост намалява със 7.7% (от 96 на 89 лв.); Доходите от социално осигуряване и социални помощи намаляват с 4.8% (от 49 на 47 лв.).

През четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.7%, а делът на дохода от натура е 1.3%.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 162 лв. и намалява с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32.4%), следвани от разходите за жилище (16.7%) и разходите за транспорт и съобщения (11.2%).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят. Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават с 0.3% (от 375 на 376 лв.). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват с 2.8% (от 200 на 195 лв.); Разходите за транспорт и съобщения нарастват с 3.4% (от 126 на 130 лв.); Разходите за здравеопазване намаляват с 4.4% (от 61 на 58 лв.); Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват с 6.9% (от 49 на 52 лв.); Разходите за облекло и обувки намаляват с 4.3% (от 54 на 52 лв.).

Потреблението на основните хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Най-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 23.6 на 22.4 кг, на плодове – от 12.1 на 11.1 кг, на яйца – от 34 на 33 бр., на зеленчуци – от 14.1 на 13.8 кг и на кисело мляко – от 6.4 на 6.1 килограма.

 

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*